Podmínky

Požadované doklady

Občanský průkaz, řidičský průkaz (platnost minimálně 2 roky), může být vyžadován další doklad k ověření trvalého pobytu, Pokud je vozidlo pronajímáno firmě předkládá se kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenský list.

Všeobecné podmínky autopůjčovny

Spotřebu pohonných hmot si hradí zákazník. Vozidlo přebírá zákazník s plnou nádrží a je povinen jej s plnou nádrží vrátit. Při kratších jízdách se lze dohodnout na úhradě za projetý benzín či naftu dle spotřeby vozu a aktuálních cen bez povinnosti dotankovat nádrž. Za překročení doby vypůjčení o 60 minut se účtuje další den, minimální doba vypůjčení je 24 hod. Úhrada půjčovného se provádí předem při předávání vozidla na základě vyúčtování dle sazebníku, zároveň se skládá vratná kauce minimálně 5000 Kč. Požadovaná kauce se může zvýšit až do výše spoluúčasti na škodě. Vozidlo může být po dohodě na požádání uživatele přistaveno nebo vráceno i na jiném smluveném místě než je provozovna půjčovny.

Cesty do zahraničí

Při jízdách mimo území ČR je uživatel povinen předem tento úmysl oznámit půjčovně. Vycestovat může pouze se souhlasem autopůjčovny. Při neoznámení této skutečnosti nehradí půjčovna náklady, které nebudou hrazeny pojišťovnou při vzniku škodné události. Cena za pronájem při cestě do zahraničí může být určena smluvně, dle najetých kilometrů. Hodnota vozu rapidně klesá při najetí vysokého počtu kilometrů za krátkou dobu, to se vetšinou děje při zahraničních cestách. Z tohoto důvodu je tato podmínka nutná k udržení nízkých cen při pronájmu vozů v tuzemsku, aby nebylo nutné plošně zvyšovat ceny.

Pojištění

Vozidla jsou havarijně pojištěna. Při zavinění škody nebo poškození vozidla neznámým pachatelem platí nájemce spoluúčast na škodě 10 %(nejméně však 10000 Kč) Každé vozidlo půjčovny je pojištěno pro případ poškození, zničení nebo odcizení, dále jsou pojištěny přepravované osoby (sedadla). Rovněž je půjčovnou hrazeno zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla.Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé porušením ustanovení vyhl.č. 99/1998 Sb. (požití alkoholickým nápojů nebo drog řidičem, atp.). Pojištění se rovněž nevztahuje na škody, které vznikly nedodržením smluvních podmínek nebo nedodržením technických podmínek provozu vozidla stanovených výrobcem. Pojištění se nevztahuje na poškození pneumatik a ráfků. Při pojistných událostech, při nichž došlo k poškození dalších osob, které mají nárok ze zákonného pojištění, je uživatel povinen tuto pojistnou událost ohlásit bez zbytečného odkladu autopůjčovně. Pojištění vozidel se nevztahuje na přepravované zavazadla.